גילוי מרצון

 

רשות המסים פרסמה בדצמבר האחרון הודעה על הסדר גילוי מרצון חדש, שיכלול בקשות לגילוי מרצון ב-3 מסלולים :

 

• בקשות מזוהות לגילוי מרצון (מסלול "רגיל")

• בקשות אנונימיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה (המסלול ה"אנונימי")

• בקשות עם סכומי הון נמוכים, יחסית- עד 2 מיליון ₪ והכנסה חייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מ' ₪),  בהליך מקוצר (המסלול ה"מקוצר")

 

ההסדר יהיה בתוקף עד 31.12.2019, למעט המסלול האנונימי שיתאפשר רק עד 31.12.2018.

הבקשות יוגשו לסמנכ"ל חקירות ומודיעין ברשות המסים ועל מנת לקצר את הטיפול בהן יחתום המייצג על טופס "אימות הדיווח על הון והכנסות פסיביות מחשבון בנק בחו"ל לצורך טיפול בבקשה לגילוי מרצון" בו הוא יאשר את נתוני ההון וההכנסות הנכללות בבקשה לגילוי מרצון, על בסיס האסמכתאות המתאימות שיצורפו לבקשה.

לחוב המס יתווספו ריבית והפרשי הצמדה, כחוק.

 

אם ייערך הסכם שומה והבקשה לא תיחשב כבקשה לתיקון הדוח, עלול לחול קנס גרעון בהתאם להוראת סעיף 191 לפקודה.

אם הבקשה תיחשב כתיקון הדוח השנתי, יוטל עיצום כספי בגין האיחור בהגשת הדוח.

על אף זאת, לפקיד השומה ישנה סמכות להקל או לוותר על הקנסות או העיצומים בהתאם לשיקולים שלהלן :

• היקף ההכנסה החייבת עליה מדווח איננו מהותי

• היחס בין חבות המס הכוללת בגין הגילוי מרצון לבין היקף הקנסות והעיצומים

• מידת צייתנותו של הנישום לדיני המס

• מצבו האישי והבריאותי של הנישום

• שיקולים אחרים, ככל שיידרש.

 

מקום בו מקורו של ההון הלא מדווח הוא בהכנסת חוץ שלא היתה חייבת בדיווח או במס בישראל, – לא יוטל מס.

ניתן יהיה לקזז הפסדים  שנובעים מהגילוי מרצון, רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, הנכללים במסגרת הגילוי מרצון, ורק בדנים הנכללות בגילוי מרצון.

מס זר שהוטל על הכנסות בחו"ל, יזוכה כנגד המס שייקבע הגילוי מרצון.

 

חזור לתחילת האתר

03-644-2888​

office@rahav.co.il​

03-649-2090​

דבורה הנביאה 121 - קריית עתידים, תל-אביב

מלאו את הפרטים:​​

שליחה

*שדה חובה

תודה רבה! הטופס נשלח בהצלחה.

*שדה חובה

*שדה חובה

ונציג מטעמנו יצור עמך קשר בהקדם​​

03-644-2888​

office@rahav.co.il​